30.09.2019.

Analiza stanja: Industrijski razvoj, kreativna industrija i pametna specijalizacija u Federaciji BiH - Radionica za izradu Strategije razvoja Federacije BIH 2021. – 2027.

Sarajevo, 30. septembar, 2019. - Danas je održana radionica na kojoj se diskutovalo o analizi stanja industrisjkog razvoja, kreativne industrije i pametne specijalizacije u Federaciji BiH. Organizator i ove, četvrte u nizu radionica vezanih za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. - 2027., je tim Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Industrija predstavlja jedan od najvažnijih faktora rasta svake zemlje koja teži ekonomskom razvoju i napretku. Bosna i Hercegovina je industrijska zemlja a najviše su zastupljeni rudarstvo, prerađivačka industrija i proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija. Snage industrije u Federaciji BiH leže u njenoj tradiciji poslovanja, iskusnoj radnoj snazi, kvaliteti proizvoda, cijeni rada u odnosu na okruženje, geografskoj blizini tržišta EU, fleksibilnosti proizvodnje, sigurnom snabdjevanju energentima i nepostojanju izvoznih kvota. Slabosti koje ograničavaju ovu oblast uključuju tehnološku zastarjelost i nisko ulaganje u razvoj novih tehnologija, neadekvatno stručno obrazovanje i nedovoljan broj domaćih robnih marki, nizak nivo istraživanja i razvoja novih procesa, proizvoda i usluga, nizak nivo digitalizacije i automatizacije, te dug proces registracije privrednih društava.

Kreativna ekonomija je, za razvijenija društva, nova faza socioekonomskog razvoja. Kreativna industrija u BiH je zanemarena u institucionalnom i sistemskom smislu, a sa druge strane se možemo pohvaliti raskošnom kulturom, talentovanim pojedincima i kreativnom tradicijom. Našoj zemlji nedostaje percepcija o kreativnim industrijama kao pokretačima razvoja i socioekonomskog napretka društva. Bosna i Hercegovina obiluje talentima u svim segmentima ove industrije, ali svako od njih treba podršku. Kreativne industrije posjeduju veliki ekonomski potencijal, ali je neophodno u narednom periodu sistemski podržati njihov razvoj i umrežavanje sa regionalnim inicijativama ovog tipa.

Pametna specijalizacija je usko povezana sa inovacijskim kapacitetom, rastom industrijske inovativnosti, ali i jačanjem kompetitivnosti brzo-rastućih industrija. Federacija Bosne i Hercegovine još uvijek nije napravila odlučan korak prema pametnoj specializaciji.

Diskusiju tokom rada je vodio prof. Mesud Ramić potičući predstavnike ključnih aktera iz oblasti industrijskog razvoja, kreativne industrije i pametne specijalizacije (Vlada Federacija BiH, federalna i kantonalna ministarstva, Privredne komore FBiH,...) da prepoznaju osnovne probleme, izazove i potencijale u ovoj oblasti. Gost današnje radionice je bio Jan Vozab, stručnjak iz Češke, koji je predstavio iskustva njegove zemlje u sprovedbi pametne specijalizacije i razvoju industrije.

Nakon ove, kao i ostalih 12 radionica tokom kojih će biti razrađene analize stanja u ključnim oblastima drustveno-ekonomskog zivota Federacije BiH, odnosno predložena razvojna rješenja, slijedi organizacija bloka radionica tokom kojih će se definisati vizija Strategije razvoja Federacije BiH 2021. - 2027., strateški ciljevi i okvirni prioriteti.

Realizaciju svih radionica koje se odnose na analizu stanja podržao je Projekat podrške integralnom razvoju u BiH, zajednički projekat UNDP-a i  Vlade Švicarske.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više