27.09.2019.

Analiza stanja u oblasti energetike i energetske efikasnosti u Federaciji BiH - Radionica za izradu Strategije razvoja Federacije BIH 2021. – 2027.

Sarajevo, 27. septembar, 2019. - Radionica na kojoj je diskutovalo o analizi stanja energetike i energetske efikasnost u Federaciji BiH, održana je danas. Ovo je treća u nizu radionica vezanih za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. - 2027. Organizator radionica je  tim Federalnog zavoda za programiranje razvoja. Potpunu podršku procesu izrade Strategije razvoja pruža Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Ured premijera Vlade Federacije, čiji se predstavnik, Gordan Čahtarević obratio prisutnima na samom početku rada.

Energetski sektor (energetika) je jedna od najvažnijih privrednih grana Bosne i Hercegovine i Federacije BiH sa dugom tradicijom i značajnim potencijalima i mogućnostima i izazovima za daljnji razvoj.

Tokom rada na radionici su, uz pomoć eksperata Mirze Kusljugića i Harisa Ćatića, predstavnici ključnih aktera iz oblasti proizvodnje energije i energetske efikasnosti (Vlada Federacija BiH, federalna i kantonalna ministarstva, Privredne komore FBiH, Elektroprivrede, Fonda za okoliš, saveza općina i gradova, udruženja koja su aktivna u ovoj oblasti,...) razmatrali osnovne probleme, izazove i potencijale u ovoj oblasti. Prisutni su usaglasili glavne snage unutar kojih će se predlagati razvojna rješenja, uz svijest o postojećim slabostima i mogućim problemima unutar oblasti energije i energetske efikasnosti.

Pri tome je posebno naglašeno da je potrebno voditi računa o trenutnoj raspoloživosti prirodnih resursa (uglja i hidropotencijala) koji su osnova postojećim konvencionalnim elektranama, u kontekstu sigurnosti snabdijevanja, te velikim potencijalima obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Također je potenciran izazov pred kojim će se naći Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine u kontekstu prilagođavanja zahtjevima i obavezama smanjivanja emisije stakleničkih plinova, posebno CO2, koji proizvodi naš energetski sektor.

Realizaciju svih radionica koje se odnose na analizu stanja podržao je Projekat podrške integralnom razvoju u BiH, zajednički projekat UNDP-a i  Vlade Švicarske.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više