26.09.2019.

Analiza stanja društvano-ekonomskog života Federacije BiH - Radionice za izradu Strategije razvoja Federacije BIH 2021. – 2027.

Sarajevo, 26. septembar, 2019.-  Danas se održava prva od dvanaest radionica vezanih za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2012. - 2027. Organizator radionica je  tim Federalnog zavoda za programiranje razvoja, institucije koja je ključni koordinator procesa razvojnog planiranja u Federaciji BiH. Pored Vlade Federacije, podrška procesu izrade Strategije razvoja pružena je u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja, zajedničkog projekta Vlade Švicarske i UNDP-a.

Tokom radionica će se, uz pomoć domaćih eksperata i učešće ključnih aktera društveno –ekonomskog života Federacije, razmatrati  i utvrditi osnovni problemi, izazovi i potencijali u pojedinim socio-ekonomskim oblastima. Na osnovu utvrđenog će se predlagati razvojna rješenja unutar sljedećih tematskih oblasti:

1.            Konkurentnost i poslovna klima

2.            Industrijski razvoj, kreativna industrija i pametna specijalizacija

3.            Razvoj malih i srednjih preduzeća, poduzetništva i obrta

4.            Makroekonomska stabilnost i odgovorne javne finansije

5.            Obrazovanje, nauka, razvoj ljudskih potencijala i tržište rada

6.            Poljoprivreda i proizvodnja hrane, ruralni razvoj i turizam

7.            Zdravlje i kvalitet života

8.            Demografija i socijalne politike

9.            Korupcija, dobro upravljanje i javne usluge

10.          Transport i komunikaciona infrastruktura

11.          Energija i energetska učinkovitost

12.          Okoliš, komunalna infrastruktura i upravljanje prirodnim resursima 

                (vodosnadbijevanje,  otpad, šume, čist vazduh)

Tematske oblasti su formirane na osnovu analize prioriteta i razvojnih pravaca definiranih u važećim strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, kantona kao i dokumenata koji su relevantni za proces evropskih integracija i drugih međunarodno preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine (uključujući i Agendu 2030.).

Nakon ovih 12 radionica tokom kojih će biti razrađene analize stanja u navedenim oblastima, odnosno predložena razvojna rješenja, slijedi organizacija bloka radionica tokom kojih će se definisati vizija Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027., strateški ciljevi, prioriteti i mjere za implementaciju Strategije.

Sve navedene radionice koje se odnose na analizu stanja (12 radionica) će biti održane u periodu od 26. septembra do 07. oktobra, uz očekivano učešće 400 predstavnika institucija Federacije BiH, kantona, opština, države, poslovne zajednice, nevladinog sektora.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više