31.07.2019.

DODATNI POZIV fizičkim licima - ekspertima za izražavanje interesa za pružanje konsultantskih usluga Federalnom zavodu za programiranje razvoja

DODATNI POZIV fizičkim licima - ekspertima za izražavanje interesa za pružanje konsultantskih usluga Federalnom zavodu za programiranje razvoja u oblasti:

  1. Demografija i socijalne politike  
  2. Transport i komunikaciona infrastruktura, i
  3. Okoliš i komunalna infrastruktura i upravljanje prirodnim resursima     (vodosnadbijevanje, otpad, šume, čist vazduh)

Stupanjem na snagu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine“ broj 32/17) propisana je obaveza izrade integrisane Strategije razvoja Federacije BiH.

U skladu sa odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije BiH, Vlada Federacije BiH je na 156. sjednici održanoj 13.09.2018. godine, donijela Odluku o izradi Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2021. - 2027. čime će planski period u FBiH biti usaglašen sa periodom planiranja u EU. U prethodnom periodu su uspostavljena dva tijela za izradu strategije: Izvršni tim koje je izvršno tijelo za izradu strategije i Koordinacioni odbor za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. - 2027. koji ima zadatak da usmjerava procese izrade strategije.

Predviđeno je da svaku od ovih tematskih podgrupa vodi ekspert, koji  će pružati   pomoć Federalnom zavodu za programiranje razvoja u pripremi i vođenju sastanaka , kao i vođenju i moderiranju SWOT radionica i drugih oblika rada radnih podgrupa, koordinaciji rada na sastancima i kroz online komunikaciju, sublimiranje outputa grupnog  i individualnog rada članova radne podgrupe u konzistentne tekstove na nivou podcilja. Zajedno sa moderatorima  drugih podgrupa i  moderatorom tematske grupe  mora dalje obezbijediti da je konačna verzija strateškog dokumenta konzistentan dokument i u skladu  za zadatom metodologijom.

Zbog kompleksnosti posla, moderator mora posjedovati, osim sektorske ekspertize, i poznavanja globalnih razvojnih trendova te EU razvojnih prioriteta, i sposobnost strateškog razmišljanja koje povezuje sektorske politike u zajedničke strateške razvojne  ciljeve, kao i značajne sposobnosti organizacije i  obezbeđivanja efikasnog rada.

U okviru svojih dužnosti, ekspert će biti odgovoran za sastavljanje, osiguranje kvalitete i usklađivanje svih relevantnih dijelova situacione analize sa SWOT-om, kao i definisanje strateških ciljeva, prioriteta i mjera iz tematske podoblasti. Takođe, ekspert će davati smjernice i savjete članovima radne podgrupe u definiranju prioriteta, mjera i strateških projekata.

U provođenju ovog zadatka, ekspert će dobiti metodološke smjernice i podršku te raditi u bliskoj suradnji sa ključnim ekspertom za metodologiju koji je već angažovan kroz projekat Lokalnog integrisanog razvoja (ILDP).

Predviđeno je angažovanje u trajanju od 10 - 15 radnih dana u periodu od august - decembar 2019. godine. Jedna osoba može se prijaviti za najviše dvije tematske podgrupe.

Molimo vas da, u skladu sa gore navedenim, pošaljete pismo interesa sa naznakom tematske podgrupe za koju izražavate interes da pružate konsultanske usluge, u kojem ćete kratko opisati relavantno radno iskustvo, zajedno sa ažuriranim CV (na BHS ili engl. jeziku) na email adresu: strategija.razvoja@fzzpr.gov.ba najkasnije do 12. augusta 2019. godine.

Odabrani kandidati će biti kontaktirani do 19. augusta 2019. godine, a potpisivanje ugovora će biti organizovano u augustu 2019. godine.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više