21.11.2014.

Posjeta direktora Austrijske konferencije za prostorno planiranje

U petak 21.11.2014 godine u  posjeti Federalnom zavodu za programiranje razvoja je boravio prof.dr. Markus Seidl direktor Austrijske konfernecije za prostorno planiranje (ÖROK).

Inače ova insititucija je osnovana 1971. godine od strane Savezne i pokrajniskih vlada kao i gradova sa ciljem da vrši koordinaciju izrade porostornog plana Austrije. Ova posjeta je iskorštena da se razmijene iskustva i ideje o planiranju kao i mogućim pravcima buduće saradnje.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više