21.11.2014.

Posjeta direktora Austrijske konferencije za prostorno planiranje

U petak 21.11.2014 godine u  posjeti Federalnom zavodu za programiranje razvoja je boravio prof.dr. Markus Seidl direktor Austrijske konfernecije za prostorno planiranje (ÖROK).

Inače ova insititucija je osnovana 1971. godine od strane Savezne i pokrajniskih vlada kao i gradova sa ciljem da vrši koordinaciju izrade porostornog plana Austrije. Ova posjeta je iskorštena da se razmijene iskustva i ideje o planiranju kao i mogućim pravcima buduće saradnje.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više