18.06.2019.

U Bihaću održan sedmi sastanak Mreže kantonalnih praktičara planiranja razvoja

Bihać, 17. - 18. juni 2019.  Praktičari za planiranje razvoja iz kantona sastali su se na dvodnevnom sastanku tokom kojeg se razgovaralo o ciljevima održivog razvoja i njhovoj implementaciii u BiH, kao i o razvoju sisitema strateškog planiranja u Unsko-sanskom kantonu, te o modalitetima unaprjeđenja rada kantonalnih jedinica za planiranje razvoja. Organizator sastanka je Federalni zavod za programiranje razvoja, a domaćin je ovoga puta bila Vlada Unsko-sanskog kantona, odnosno tim za planiranje razvoja ovog kantona. Sastanak je održan uz podršku UNDP Projekta lokalnog integrisanog razvoja (ILDP) koji finansira Vlada Švicarske.

Na radionici su učestvovali praktičari za planiranje razvoja iz osam kantona (osim HNK i TK), predstavinici općina u sastavu USK , Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Vlade USK,   Projekta integrisanog lokalnog razvoja i Švicarske ambasade u BiH.

Mustafa Ružnić, premijer USK se obratio učesnicima sastanka želeći im dobrodošlicu i uspješan rad uz poruku da se sve relevantne institucije kantona i Federacije trebaju aktivno uključiti u proces planiranja razvoja, od općinskog do državnog nivoa, da bi doprinijeli  boljem životu građana Federacije BiH. Dimka Stanchev Skeie, predstavnica Švicarske ambasade u BiH, je u svom govoru poželjela praktičarima koji se bave planiranjem i praćenjem razvoja da svojim radom doprinesu daljoj modernizaciji bh društva sa ciljem kreiranja ekonomskog razvoja i socijalnog blagostanja, ali i ostanka građana u svojoj matičnoj državi. U nastavku radionice predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja su prezentirali dosadašnje aktivnosti u implementaciji ciljeva održivog razvoja u BiH, kao i Dobrovoljni nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine koji će biti prezentiran u u Nju Jorku sredinom jula ove godine.

Tokom drugog dana je upriličena posjeta Bosanskom Petrovcu, kada su nas kolege upoznale sa radom i napretkom u razvoju njihove opštine. Praktičari planiranja razvoja su posjetili i dvije novoizgrađene zgrade u kojima su stanovnici izbjeglice, kao primjer opštinskog projekta koji je konkretno unaprijedio život 26 porodica.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više