14.06.2019.

Konsultacije za izradu Okvira ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 13. - 14. Juna 2019. Radna grupa za sprovođenje ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, uz pomoć UN Projekta "Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja i angažiranje privatnog sektora" koji finansira Vlada Švedske, organizovala je dvodnevnu radionicu za izradu Okvira ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

U 2015. godini, svih 193 zemalja članica Ujedinjenih nacija su se obavezale na rješavanje najvećih svjetskih izazova formulisanih u 17 ciljeva održivog razvoja. Vlasti u BiH su se dogovorile da, uz podršku UN-a u BiH, izrade Okvir ciljeva održivog razvoja Predviđeno je da se ovaj dokument usvoji na svim nivoima vlasti u BiH. Kao takav, Okvir će usmjeriti dolazeće procese strateškog planiranja na nivoima BiH, Federacije BiH, RS i Brčko Distriktu.

Federalni zavod za programiranje razvoja učestvuje aktivno u radu Radne grupe za sprovođenje ciljeva održivog razvoja u BiH i nominovan je kao koordinator svih potrebnih aktivnosti ispred Vlade Federacije BiH. Radna grupa se sastoji od predstavnika sa nivoa BiH, FBiH, RS i Brčko Distrikta i ima zadatak da pokrene potrebne aktivnosti koje će dovesti do realizacije Agende 2030 u Bosni i Hercegovini.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više