20.02.2019.

Prvi sastanak Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. – 2027.

Sarajevo. 20.02.2019. godine. Nakon što je Vlada Federacije BiH, na 156. sjednici donijela odluku o izradi Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za programiranje razvoja, kao glavni koordinator izrade Strategije, organizovao je prvi sastanak Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije. Ovaj odbor predstavlja najviše savjetodavno i radno tijelo Vlade Federacije BiH u procesu izrade i usaglašavanja strateškog dokumenta. Obzirom da okuplja predstavnike svih nivoa vlasti u Federaciji BiH, njegovo formiranje operacionalizira vertikalnu i horizontalnu koordinaciju procesa izrade Strategije. Održavanjem prvog sastanka Koordinacionog odbora je počeo proces izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2012.-2027.

Ljubiša Đapan, direktor FZZPR, i pomoćnici direktora, Nijaz Avdukić i Rijad Kovač, su prezentirali značaj planskog pristupa ekonomskom i socijalnom razvoju društva, te ulogu i zadatke članova Koordinacionog odbora u izradi plana razvoja Federacije BiH do 2027. godine. Ivana Mišković, savjetnica predsjednika Vlade Kantona 10 je izabrana za predsjedavajuću Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije BiH, a za njenog zamjenika Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora za razvojno planiranje u Federalnom zavodu za programiranje razvoja.

U daljem toku sastanka su predstavljeni i diskutovani proces i metodologija izrade Strategije razvoja Federacije BiH, kao i potrebna radna tijela, te planirani rokovi.

Koordinacioni odbor za izradu Strategije razvoja Federacije BiH čine predstavnici Ureda premijera Federacije, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, predstavnici 11 federalnih ministarstava (sekretari i/ili državni službenici zaduženi za strateško planiranje), Generalnog sekretarijata Vlade Federacije, rukovodioci tijela nadležnih za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima (tamo gdje nema ovih tijela premijeri kantona su delegirali osobe za učešće u radu ovog tijela), Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez Federacije), Gender centra Federacije BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Udruženja poslodavaca.

Strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine je integrisani, multisektorski strateški dokument koji definira javne politike i usmjerava ekonomsko-socijalni razvoj Federacije. Proces izrade Strategije razvoja Federacije koordinira Federalni zavod, dok se kroz radna tijela i koordinacione mehanizme osigurava učešće institucija sa nivoa Bosne i Hercegovine i Federacije, kantona, jedinica lokalne samouprave, poslovne zajednice, nevladinog sektora, te ostalih socio-ekonomskih aktera i zainteresiranih strana.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više