20.02.2019.

Prvi sastanak Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. – 2027.

Sarajevo. 20.02.2019. godine. Nakon što je Vlada Federacije BiH, na 156. sjednici donijela odluku o izradi Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za programiranje razvoja, kao glavni koordinator izrade Strategije, organizovao je prvi sastanak Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije. Ovaj odbor predstavlja najviše savjetodavno i radno tijelo Vlade Federacije BiH u procesu izrade i usaglašavanja strateškog dokumenta. Obzirom da okuplja predstavnike svih nivoa vlasti u Federaciji BiH, njegovo formiranje operacionalizira vertikalnu i horizontalnu koordinaciju procesa izrade Strategije. Održavanjem prvog sastanka Koordinacionog odbora je počeo proces izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2012.-2027.

Ljubiša Đapan, direktor FZZPR, i pomoćnici direktora, Nijaz Avdukić i Rijad Kovač, su prezentirali značaj planskog pristupa ekonomskom i socijalnom razvoju društva, te ulogu i zadatke članova Koordinacionog odbora u izradi plana razvoja Federacije BiH do 2027. godine. Ivana Mišković, savjetnica predsjednika Vlade Kantona 10 je izabrana za predsjedavajuću Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije BiH, a za njenog zamjenika Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora za razvojno planiranje u Federalnom zavodu za programiranje razvoja.

U daljem toku sastanka su predstavljeni i diskutovani proces i metodologija izrade Strategije razvoja Federacije BiH, kao i potrebna radna tijela, te planirani rokovi.

Koordinacioni odbor za izradu Strategije razvoja Federacije BiH čine predstavnici Ureda premijera Federacije, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, predstavnici 11 federalnih ministarstava (sekretari i/ili državni službenici zaduženi za strateško planiranje), Generalnog sekretarijata Vlade Federacije, rukovodioci tijela nadležnih za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima (tamo gdje nema ovih tijela premijeri kantona su delegirali osobe za učešće u radu ovog tijela), Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez Federacije), Gender centra Federacije BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Udruženja poslodavaca.

Strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine je integrisani, multisektorski strateški dokument koji definira javne politike i usmjerava ekonomsko-socijalni razvoj Federacije. Proces izrade Strategije razvoja Federacije koordinira Federalni zavod, dok se kroz radna tijela i koordinacione mehanizme osigurava učešće institucija sa nivoa Bosne i Hercegovine i Federacije, kantona, jedinica lokalne samouprave, poslovne zajednice, nevladinog sektora, te ostalih socio-ekonomskih aktera i zainteresiranih strana.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više