15.02.2019.

Održan sastanak Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) i Federalnog zavoda za programiranje razvoja (FZZPR)

Sarajevo, 15.02.2019. godine – održan je uvodni sastanak Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) i predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja (FZZPR), koji ima za cilj razmatranje saradnje i razmjenu iskustava iz oblasti socijalne uključenosti u procesu izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2021. -2027. i realizacije projekta Europske Unije.

Sastanku su prisustvovali Dr. Zarko Papic, IBHI direktor i ispred Federalnog zavoda za programinje razvoja Ljubiša Đapan, direktor Zavoda, Bećo Sarajlija, sekretar i Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora Sektora za razvojno planiranje.

Dr. Žarko Papić, je predstavio projekat Europske unije pod nazivom “Build up for Social Inclusion Advocacy Platform in Bosnia and Herzegovina #BuildUp4SIAPinBiH. Projekat provode Fondacija za socijalnu uključenost u BiH (FSU u BiH) i Inicijativa za bolje i humano uključivanje (IBHI).

Direktor Zavoda Ljubiša Đapan je ukazao na to da je Vlada Federacije BiH donijela Odluku o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2021. - 2027. godina, kao integrisanog, multisektorskog strateškog dokumenta koji definiše javne politike, usmjerava razvoj teritorije FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, te, zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima, predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvoj.

Pomoćnik direktora Nijaz Avdukić je prezentirao ulogu Federalnog zavoda za programiranje razvoja u procesu izrade Strategije. Proces izrade Strategije razvoja FBiH odvijat će se u nekoliko faza i definiran je dokumentom „Ključni koraci u izradi Strategije razvoja Federacije BiH 2021.- 2027“.

Naglašena je otvorenost za zajedničku saradnju u svakom obliku, a kao jedan od prvih koraka je mogućnost dalje saradnje na izradi situacione analize u oblasti socijalne uključenosti za Projekat i Strategiju.

Ovom prilikom, direktor  je uručio dr. Papiću „Monografiju Zavoda“. Također su razmijenjeni dokumenti o projektu i „Ključni koraci za izradu Strategije“ između Zavoda i IBHI-ja.

U narednom periodu će se nastaviti i razrađivati modeli međusobne saradnje kroz definirane rokove izrade Strategije i realizacije Projekta.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više