28.11.2014.

Za bolju komunikaciju Vlade i ministarstava

Politika proširenja Evropske unije i iskustva zemalja u razvoju – bila je tema nove radionice koju je 28. novembra 2014. godine u Sarajevu organizovala Vanjskopolitička inicijativa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Ujedinjenog kraljevstva, koju, inače, finansira ovo ministarstvo.

Cilj radionice je da se, između ostalog, obezbijedi bolja komunikacija između ministarstava i Sekretarijata Vlade Federacije BiH u postupku proširenja Evropske unije. Na radionici je učestvovao i Ljubiša Đapan, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, koji je održao prezentaciju na temu: „Funkcije, djelokrug rada, stanje i proces strateškog planiranja u Federaciji BiH, s ciljem većeg doprinosa proširenju EU“.

O procesu pristupanja Evropskoj uniji i značaju mehanizma koordinacije, s osvrtom na iskustva Slovenije, na ovoj radionici je govorio David Brozina, opunomoćeni ministar Ambasade Republike Slovenije u BiH, a s ulogom Ureda Vlade Federacije BiH za evopske integracije učesnike je upoznao Vjekoslav Čamber, ministar u Vladi FBiH. Minela Alibegović, srtučni savjetnik u Uredu za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU, je na radionici govorila o funkciji i djelokrugu Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenosti sa propisima Evropske unije.

Učesnike radionice, inače prve u ovom ciklusu,  pozdravili su Edita Kalajdžić, sekretar Vlade Federacije BiH i Zoran - Matija Kujundžić, direktor Vanjskopolitičke inicijative BiH, a skup je modelirao Adnan Tatar, privremeni koordinator za EU integracije ispred Vlade Federacije BiH.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više