28.11.2014.

Za bolju komunikaciju Vlade i ministarstava

Politika proširenja Evropske unije i iskustva zemalja u razvoju – bila je tema nove radionice koju je 28. novembra 2014. godine u Sarajevu organizovala Vanjskopolitička inicijativa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Ujedinjenog kraljevstva, koju, inače, finansira ovo ministarstvo.

Cilj radionice je da se, između ostalog, obezbijedi bolja komunikacija između ministarstava i Sekretarijata Vlade Federacije BiH u postupku proširenja Evropske unije. Na radionici je učestvovao i Ljubiša Đapan, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, koji je održao prezentaciju na temu: „Funkcije, djelokrug rada, stanje i proces strateškog planiranja u Federaciji BiH, s ciljem većeg doprinosa proširenju EU“.

O procesu pristupanja Evropskoj uniji i značaju mehanizma koordinacije, s osvrtom na iskustva Slovenije, na ovoj radionici je govorio David Brozina, opunomoćeni ministar Ambasade Republike Slovenije u BiH, a s ulogom Ureda Vlade Federacije BiH za evopske integracije učesnike je upoznao Vjekoslav Čamber, ministar u Vladi FBiH. Minela Alibegović, srtučni savjetnik u Uredu za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU, je na radionici govorila o funkciji i djelokrugu Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenosti sa propisima Evropske unije.

Učesnike radionice, inače prve u ovom ciklusu,  pozdravili su Edita Kalajdžić, sekretar Vlade Federacije BiH i Zoran - Matija Kujundžić, direktor Vanjskopolitičke inicijative BiH, a skup je modelirao Adnan Tatar, privremeni koordinator za EU integracije ispred Vlade Federacije BiH.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više