23.11.2018.

Završna konferencija SPPD II projekta

Sarajevo, 23.11.2018. godine –  održana je završna konferencija projekta “Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika” – faza II (SPPD II).   Projekt se implementirao od maja 2016. godine do novembra 2018. godine i direktno je  doprinio realizaciji Strategije za reformu javne uprave BiH, u oblasti strateškog planiranja, koordinacije i razvoja politika na državnom, entitetskim i nivou Brčko distrikta, nadograđujući se na postignuća i lekcije naučene u fazi I SPPD projekta (2009. – 2011. god.).

Cilj konferencije bio je sumiranje trenutnog stanja u oblastima strateškog planiranja, programskog budžetiranja i razvoja politika u BiH, kao i predstavljanje dostignuća projekta SPPD 2, sa posebnim akcentom na perspektive daljeg razvoja ovih oblasti, a u kontekstu reforme javne uprave i procesa integracije zemlje u EU.

Kao jedan od najsveobuhvatnijih projekata u okviru reforme javne uprave, SPPD II projekt je direktno doprinio jačanju kapaciteta državnih službenika, kroz programe obuke za strateško planiranje, razvoj javnih politika i programsko budžetiranje. U projektu je uspješno učestvovalo više od 300 državnih službenika. Za više od 60 korisničkih institucija na svim nivoima je bila osigurana direktna mentorska podrška na unaprijeđenju procesa planiranja, razvoja politika i programskog budžetrianja.

Projekat su implementirali Djikic consulting services d.o.o. Sarajevo i Lucid Linx d.o.o. Sarajevo.

Završnoj konferenciji prisustvovali su predstavnici institucija Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više