05.11.2018.

Drugi sastanak putem video linka Mreže kantonalnih praktičara u FBiH

Danas, 5.11.2018. godine, putem video-linka, održan je drugi sastanak Mreže kantonalnih praktičara u segmentu upravljanja razvojem. Ovakva vrsta sastanaka je rezultat inicijative da praktičari u oblasti upravljanja razvojem svoja iskustva razmjenjuju, pored već redovitih polugodišnjih okupljanja, i na ovaj jednostavan i efikasan način.

Sastanku su, pored organizatora iz Federalnog zavoda za programiranje razvoja, prisustvovali predstavnici sedam kantona (Tuzlanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Kanton 10, Srednjobosanski kanton, Posavski kanton, Zapadno-hercegovački kanton, Bosansko-podrinjski kanton Goražde) i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP). ILDP, zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini, kontinuirano podržava kantone i Federalni zavod za programiranje razvoja u procesima izgradnje sistemskog pristupa u ovoj oblasti.

Učesnici sastanka su upoznati sa dinamikom aktivnosti upravljanja razvojem u kantonima, ali i predstojećim procesom izrade Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). Još jednom je naglašena ključna uloga kantona u ovom procesu. Predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja su upoznali učesnike sa činjenicom da je Vlada FBiH nedavno usvojila Uredbu kojom je uspostavljeno Vijeće za razvoj Federacije Bosne i Hercegovine, te je na taj način zvanično pokrenut proces izrade Strategije razvoja FBiH. U narednom periodu se očekuje i imenovanje drugih ključnih radnih tijela procesa. Planirano je da Strategija razvoja FBiH bude izrađena do kraja 2019. godine.

Nakon generalnog upoznavanja sa statusom uredbi iz Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, poseban akcenat je dat Uredbi o indeksu razvoja. Stručni tim koji je radio na indeksu razvoja u FBiH je posao priveo kraju te je kreiran dokument koji će u narednom periodu ići u proces javnih konsultacija. Novi indeks je baziran na iskustvima Federalnog zavoda za programiranje razvoja ali i iskustvima iz regije, prvenstveno Crne Gore i Hrvatske.

Na samom kraju sastanka predstavljeni su rezultati ILDP procjene kapaciteta za planiranje i upravljanje razvojem u kantonima. Generalno, može se reći da nivo uspostavljenosti procesa i struktura kontinuirano raste, sa početnih 22% u 2014. godini do 60% u 2017. godini. I dalje prednjače Tuzlanski kanton, Kanton Sarajevo i Zeničko-dobojski kanton. Najveći prostor za poboljšanjima postoji u Hercegovačko-neretvanskom i Unsko-sanskom kantonu. ILDP će u 2019. godini prijedloge projekata iz dva najbolja kantona nagraditi sa poticajnim sredstvima u iznosu do 180.000 USD.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više