28.09.2018.

Održan prvi “virtuelni sastanak” Mreže kantonalnih praktičara u FBiH

U petak, 28. septembra 2018. godine, u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja i UNDP Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) održan je prvi on-line sastanak praktičara, sa ciljem pregleda trenutnog stanja po kantonima u pogledu razvojnog planiranja.

Praksa „virtuelnih“ radnih sastanaka je započeta inicijativom Federalnog zavoda za programiranje razvoja, a ILDP je osigurao (donirao) LED smart TV i specijalne kamere za jedinice koje upravljaju razvojem u osam kantona i na nivou FBiH. Dva kantona koja još nemaju uspostavljene ove jedinice (USK i HNK) ovaj put nisu dobili opremu. Svrha donacije je omogućavanje održavanja video-konferencija i lakša svakodnevna veza kantonalnih jedinica za upravljanje razvoja međusobno, ali i sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja.

Ovom prilikom je predstavljeno stanje i obaveze koje slijede u narednom periodu po pitanju podzakonskih akta i  izrade razvojne strategije Federacije BiH koji su propisani Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem. Tokom sastanka se, također, razgovaralo o trenutnoj situaciji u svakom kantonu, procesu planiranja i budućim koracima. Praktičari su pozitivno prihvatili i pohvalili ovaj način interakcije. Uz pomoć ovakve vrste sastanaka će biti omogućena učestalija i lakša komunikacija između kantona u nadolazećem periodu.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više