05.07.2018.

Održan radni sastanak o uredbama koje proizlaze iz Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem

Sastanak je održan dana 05. jula 2018. godine u Sarajevu,  u organizaciji Federalnog zavoda za programirnaje razvoja i Federalnog ministarstva finansija, uz podršku Projekta integrisanog lokanog razvoja. 

Tom prilikom se diskutovalo o radnom materijalu Uredbi o trogodišnjem i godišnjem planiranju u Federaciji Bosne i Hecegovine. Sastanku su prisustvovali predstavnici kantonalnih tijela za planiranje, kantonalnih ministarstva finansija i sekretari kantonalnih vlada.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više