19.06.2018.

Održan sastanak Mreže praktičara za upravljanje lokalnim razvojem

  U Sarajevu je, 19.06.2018. godine održan sastanak Mreže Praktičara za upravljnje lokalnim razvojem. Na sastanku je učestvovalo 35 učesnika iz jedinica lokalne samouprave, predstavnika Federalnog zavoda za planiranje razvoja, UNDP ILDP Projektnog tima i Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

  U uvodnom obraćanju, direktor Saveza, g-đa Vesna Travljanin je izvjestila prisutne o aktivnostima Saveza u oblasti upravljanja lokalnim razvojem, te je naglasila da je u fazi osnivanje interkomisijske Radne grupe za oblast strateškog planiranja i upravljanja lokalnim razvojem, a koja će raditi na procesima vezanim za regulatorni, proceduralni i finansijski okvir strateškog planiranja i upravljanja razvojem sa fokusom na lokalne razvojne strategije. Takođe, ovom prilikom je  istaknuto da Savez općina i gradova FBiH radi na istraživanju i mapiranju stanja strateškog planiranja u jedinicama lokalne samouprave. U procesu su prikupljena 72 odgovora (od 80) jedinica lokalne samouprave. Izvještaj i analiza o stanju sistema strateškog planiranja će se objaviti na web stranici Saveza.

Nakon uvodnog obraćanja, centralna tema sastanka bila je prezentacija predstojećih uredbi iz Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (ključne novine u odnosu na postojeći regulatorni okvir i metodološke pristupe u JLS, praktični aspekti i dileme) koje je predstavio g-din Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za planiranje razvoja. Kroz dvosatnu diskusiju prisutni članovi Mreže su imali priliku da čuju koje su novine u oblasti razvojnog planiranja, kao i buduće obaveze jedinica lokalne samouprave. Kroz prezentacije, g-din Miroslav Lucić, predstavnik Interkomisijske radne grupe Saveza i g-đa Šejla Hasić su predstavili aktivnosti vezane za prikupljanje informacija o vanjskim izvorima finansiranja lokalnih razvojnih prioriteta te ulogu JLS i Stručne službe Saveza u procesu prikupljanja i prenošenja relevatnih informacija koje se objavljuju na web stranici i društvenim mrežama, kao i druge vidove međusobne komunikacije. Zadnji dio sastanka bio je posvećen odabiru Koordinatora i zamjenika Koordinatora Mreže.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više