06.06.2018.

Konsultacije oko uredbi

Dana 06.06.2018. godine u Sarajevu  je održan sastanak  Radne grupe za harmonizaciju strateškog planiranje na kojem su razmatrani nacrti uredbi čija izrada proizlazi iz Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH.

Na sastanku su bili prisutni predstavnici jedinica lokalne samouprave, Saveza općina i gradova, kantonalnih tijela za planiranje razvoja i federalnih ministarstava i institucija.  Tom prilikom su predstavljene Uredba o izradi strateških dokumenata,  Uredba o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju i  Uredba o evaluaciji strateških dokumenata.

 

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više