06.06.2018.

Konsultacije oko uredbi

Dana 06.06.2018. godine u Sarajevu  je održan sastanak  Radne grupe za harmonizaciju strateškog planiranje na kojem su razmatrani nacrti uredbi čija izrada proizlazi iz Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH.

Na sastanku su bili prisutni predstavnici jedinica lokalne samouprave, Saveza općina i gradova, kantonalnih tijela za planiranje razvoja i federalnih ministarstava i institucija.  Tom prilikom su predstavljene Uredba o izradi strateških dokumenata,  Uredba o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju i  Uredba o evaluaciji strateških dokumenata.

 

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više