28.08.2014.

Utvrđen Nacrt zakona o razvojnom planiranju

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u četvtak, 28. avgusta, na 129 sjednici,  utvrdila Nacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanjem razvojem FBiH, kojim se uređuju ciljevi i načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave.

Ovim dokumentom se definiraju vrste strategijskih i dokumenata nužnih u postupku njihove implementacije, zatim tijela odgovorna za razvojno planiranje i upravljanje razvojem, te procesi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u FBiH, kao i programiranje, monitoring, evaluaciju i izvještavanje o implementaciji strategijskih dokumenata, finaciranje implementacije strategijskih dokumenata i nadzor nad primjenom ovog zakona.

U FBiH do sada nije postojao integralni, zaokruženi i koordiniran sustav razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, što je dovodilo do neučinkovite realizacije politika u oblastima od vitalnog značaja za kvalitet života i blagostanje građana, poput upošljavanja, ekonomskog rasta, razvoja malih i srednjih poduzeća (MSP), ruralbnog razvoja i poljoprivrede, razvoja ljudskih resursa i obrazovanja, te zaštite i upravljanja okolišom.

Zakonom o razvojnom planiranju će se stvarati predpostavke za ubrzaniji i ujednačeniji socio-ekonomski razvoj, a njegovim usvajanjem će se adekvatno harmonizirati sustav razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, koji bi na koordiniran način uključivao sve razine vlasti u Federaciji BiH.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više