08.11.2017.

Peti sastanak Mreže kantonalnih praktičara

U organizaciji UNDP-a i Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u periodu 08. - 10. novembra 2017. godine u  Širokom Brijegu se održao peti sastanak Mreža kantonalnih  praktičara, koji je okupio stručnjake koji direktno rade na poslovima strateškog planiranja, upravljanja razvojem i realizacije razvojnih projekata u kantonima.

Domaćin u Širokom Brijegu je bio predsjednik Vlade Zapadno-hercegovačkog kantona Zdenko Ćosić. Ovom prilikom prezentirana su iskustva ovog kantona u razvojnom planiranju i implementaciji projekta. S ciljem razmjene novih iskustava i stvaranja novih partnerstava, upriličena je i  posjeta Splitsko-dalmatinskoj županiji, županu Blaženku Bobanu i razvojnoj agenciji RERA, gdje su sa delegacijom iz Bosne i Hercegovine podijeljena razvojna iskustva  Splitsko-dalamtinske županije. Na kraju je razmatranjem provođenja Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine završen peti sastanaka i najavljen sljedeći sastanak ove mreže koji bi se trebao održati sredinom 2018 godine u Goraždu.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više