08.11.2017.

Peti sastanak Mreže kantonalnih praktičara

U organizaciji UNDP-a i Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u periodu 08. - 10. novembra 2017. godine u  Širokom Brijegu se održao peti sastanak Mreža kantonalnih  praktičara, koji je okupio stručnjake koji direktno rade na poslovima strateškog planiranja, upravljanja razvojem i realizacije razvojnih projekata u kantonima.

Domaćin u Širokom Brijegu je bio predsjednik Vlade Zapadno-hercegovačkog kantona Zdenko Ćosić. Ovom prilikom prezentirana su iskustva ovog kantona u razvojnom planiranju i implementaciji projekta. S ciljem razmjene novih iskustava i stvaranja novih partnerstava, upriličena je i  posjeta Splitsko-dalmatinskoj županiji, županu Blaženku Bobanu i razvojnoj agenciji RERA, gdje su sa delegacijom iz Bosne i Hercegovine podijeljena razvojna iskustva  Splitsko-dalamtinske županije. Na kraju je razmatranjem provođenja Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine završen peti sastanaka i najavljen sljedeći sastanak ove mreže koji bi se trebao održati sredinom 2018 godine u Goraždu.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više