18.05.2018.

Radna verzija podzakonskih akata vezanih za Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine - poziv svim zainteresovanima da daju svoje mišljenje, sugestije, prijedloge ili primjedbe

U Federaciji Bosne i Hercegovine, u maju 2017. godine stupio je na snagu Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 32/17).

Federalni zavod za programiranje razvoja, u skladu sa odredbama ovog Zakona, zadužen je za izradu četiri podzakonska akta, kojim se uređuju procesi izrade strateških dokumenata u Federaciji BiH, trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, monitoringa i izvještavanja, procesa evaluacije, te indeks razvijenosti (čl. 21., 22. stav (2), 30. st. (3), (5) Zakona), a Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija je zaduženo za izradu podzakonskog propisa kojim se povezuje razvojno, finansijsko i investiciono planiranje (član 32.).

U procesu izrade navedenih podzakonskih propisa, Federalnom zavodu za programiranje podršku pruža Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a BiH.

U proteklom periodu pripremljene su radne verzije:

  • Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  • Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  • Uredbe o evaluaciji strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pozivamo sve zainteresovane da daju svoje mišljenje, sugestije, prijedloge ili primjedbe na radne verzije podzakonskih akata datih u prilogu na e-mail Zavoda: info@fzzpr.gov.ba

Linkovi za downloud dokumenata:

 

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više