14.07.2017.

Usaglašavanje pitanja iz Upitnika Evropske unije

Dana 14.7. ove godine, u Sarajevu je održana prva sjednica Radne grupe za ekonomske kriterije kojom u narednih 6 mjeseci predsjedava predstavnik Federalnog zavoda za programiranje razvoja. Sastanak je iskorišten za konstituisanje radne grupe kao i dogovor oko tehničkih detalja i rokova za usaglašavanje 74 pitanja iz upitnika koja se odnose na ekonomske kriterije. Zadatak  radne grupe je zaključiti tehničku finalizaciju odgovora koja podrazumijeva objedinjavanje doprinosa svih nivoa vlasti u smislenu cjelinu.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više