16.06.2017.

Održan drugi modul obuka SPPD II projekta u oblasti strateškog planiranja

U periodu 15. - 16. juna 2017. godine u Sarajevu je održan drugi modul obuka sa predstavnicima federalnih ministarstava koji se odnosio na analizu unutrašnjeg i vanjskog okruženja ministarstva. U toku obuke je predstavljena teorijska i praktična primjena analitičkih alata kao što su SWOT analiza (u kombinaciji sa PESTLE), kao i TOWS matrica koja predstavlja dobar alat za definisanje strateških fokusa i opcija. Nakon ove obuke, u narednom periodu će se održavati mentorski sastanci u ministarstvima kako bi se uradila detaljna analiza unutrašnjeg i vanjskog okruženja.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više