14.06.2017.

Prezentiran Zakon u Goraždu

Dana 14.06.2017. godine održan je zajednički sastanak članova Kantonalnog odbora za razvoj BPK-a i predstavnika UNDP-a BiH i Federalnog zavoda za programiranje razvoja na kojem je prezentiran nedavno usvojeni Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju u FBiH. Sastanku su prisustvovali i premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković, gradonačelnik Grada Goražda Muhamed Ramović, načelnik Općine Pale u FBiH Asim Zec, te predstavnici općine Foča u FBiH s ciljem upoznavanja sa pomenutim zakonom koji predviđa usku saradnju između kantona i lokalnih zajednica u oblasti razvojnog planiranja.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više