13.06.2017.

Predstavljanje Zakona u Bihaću

Predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja i ILDP III projekta su dana 13.06.2017. godine u Bihaću održali  sastanak sa predstavnicima Vlade Unsko-sanskog kantona na čelu sa premijerom Vlade USK. Na sastanku  je prezentiran Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem, te buduća očekivanja i obaveze kantonalnih vlada i jedinica lokalne samouprave koje proizlaze iz ovog Zakona. Na kraju je potpisan  i Protokol o saradnji USK i Projekta integrisanog lokalnog razvoja ILDP III kojim će se dalje izgrađivati sistem razvojnog planiranja u ovom kantonu.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više