07.07.2014.

Simulacija procesa planiranja

U Konjicu je, u ponedjeljak 7. jula, održana radionica na temu: „Simulacija procesa strateškog planiranja u Federaciji“ u svjetlu novog Zakona o planiranju i upravljanju razvojem, koji je u proceduri donošenja i u svjetlu Uredbe o planiranju i izvještavanju federalnih ministarstava i institucija, te Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Na radionici su učestvovali predstavnici UNDP-a, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalnog ministarstva finansija, te predstavnici pojedinih projekata koji su u fazi implementacije u Bosni i Hercegovini, kao što je Projekat „Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini“. Organizator radionice je UNDP.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više