31.03.2017.

Mentorski sastanci u okviru SPPD II projekta

Predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja i projekta SPPD II „ Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika-faza 2“ su započeli niz mentorskih sastanaka sa predstavnicima federalnih ministarstava. Sastanci se održavaju u skladu sa planom implementacije ovog projekta. Predviđeno je da se poslije uvodne radionice, za svaki od 5 modula održavaju mentorski sastanci unutar federalnih ministarstva. Na sastancima se razgovara o viziji, misiji i mandatu institucije, kako bi se isti unaprijedili.

Sastanci su do sada održani u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (14.03.2017.), Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (16.03.2017.), Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (29.03.2017.) i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (31.03.2017.).

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više