28.03.2017.

Predstavnici FZZPR-a i USAID-a o budućoj saradnji

Predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja i USAID-a su 28. marta 2017. godine razgovarali o iskustvima, projektima i programima u radu Zavoda, kao i brojnim drugim dokumentima koje ova institucija radi za potrebe Vlade Federacije i drugih institucija.

U razgovoru su učestvovali Thomas Rojas, direktor Ekonomskog odjela USAID-a, Elma Bukvić - Jusić, ekspert USAID-a za monitoring i evaluaciju, Ye Zhang, tehnički direktor Projekta MEASURE BiH, Naida Čaršimamović, šef Projekta MEASURE BiH, Anela Kadić, analitičar na ovome projektu, te Ljubiša Đapan, direktor, Rijad Kovač i Nijaz Avdukić, pomoćnici direktora i Bećo Sarajlija, sekrtetar FZZPR-a.

Govoreći o zadacima Zavoda, njegovom radu, istorijatu i uspjesima koje postiže, Ljubiša Đapan je, skrećući pažnju na brojne projekte i planove na kojima je Zavod radio i radi, posebno ukazao na zapažen uspjeh koji je Zavod ostvario na izradi Procjene uticaja Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, a ona je urađena zahvaljujući, između ostalog i pomoći USAID-a. „Kada smo uspjeli napraviti veoma složenu Procjenu uticaja Zakona o razvojnom planiranju, sposobni smo napraviti i sve druge potrebne procjene za potrebe Vlade Federacije BiH“, kazao je, između ostalog, Ljubiša Đapan. Takođe je skrenuo pažnju na brojne studijsko-analitičke poslove kojima se poslije rata bavio i bavi ovaj zavod.  

Rijad Kovač je posebno skrenuo pažnju na angažovanje Zavoda u izradi Izvještaja o razvoju FBiH, analizi poslovanja preduzeća u FBiH, Programima rada Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu, te izradi godišnjih programa rada i izvještaju o radu Vlade Federacije BiH. U narednom periodu, pored izrade redovnih dokumenata, slijedi izrada Strategije razvoja Federacije BiH do 2027. godine, uspostavljanje Vijeća za razvojno planiranje, te donošenje više uredbi, kao što su: Uredba o metodologiji izrade strateških dokumenata u FBiH, Uredba o indeksu razvijenosti u FBIH, Uredba o povezivanju javnih investicija sa razvojnim planiranjem...

Thomas Rojas je govorio o nekim iskustvima iz oblasti planiranja u kantonima, posebno na nekim projektima kao što je Projekat o standardizaciji, Zakon o javnom i privatnom partnerstvu i drugim dokumentima značajnim za razvoj lokalnih zajednica – opština, kantona i Federacije BiH.

Zaključeno je da će saradnja između USAID-a i Zavoda biti nastavljena na procjeni uticaja minimalne plate na zapošljavanje i tržište rada. Takva analiza će uticati na bolje razumijevanje tržišta rada u FBiH i predlaganje politika koje će doprinijeti smanjenju neformalne ekonomije i nezaposlenosti, naglasio je na kraju Rijad Kovač.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više