22.04.2014.

Javna rasprava o prednacrtu Zakona

U organizaciji Federalnog ministarstva pravde i Federalnog zavoda za programiranje razvoja, 22. aprila u Sarajevu je održana javna rasprava o Prednacrtu zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zakonom bi se uspostavio sistem planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji BiH, koji bi, u najboljem interesu građana Federacije, omogućio koordinaciju razvojnih prioriteta na svim nivoima, bolje usmjeravanje javnih i drugih finansijskih resursa u razvojne svrhe, kao i stvaranje pretpostavki za ubrzaniji i ujednačeniji socio-ekonomski razvoj Federacije BiH. Izrada finalnog Prednacrta zakona rezultat je višemjesečne detaljne analize i procjene učinka mogućih opcija javne politike u ovoj oblasti.

Kako je predviđeno, do 5. maja ove godine trebalo bi da traju konsultacije o Prednacrtu zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH. Nakon toga, prijedlozi i sugestije iz javne rasprave biće uvršteni u tekst zakona, koji će biti upućen Vladi Federacije BiH na razmatranje. Konsultacije o prijdlogu ovog zakonskog projekta obavljaju se uz podršku UNDP/SDC Projeta integralnog lokalnog razvoj (ILDP) i USAID-ovog Projekta jačanja institucja i procsa u BiH (SGIP).

"Implementacija zakona bi trebalo da značajno doprinese održivom socio-ekonomskom rastu i razvoju u Federaciji BiH. Komentari i prijedlozi koji su izneseni u raspravi, predstavljaju vrijedan doprinos procesu finalizacije teksta nacrta zakona", rekao je , tim povodom, Ljubiša Đapan, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Na skupu su predstavljeni dokumenti javne politike - Procjena uticaja u oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u FBiH, te Prednacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem.

U raspravi su učestvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti sa svih nivoa vlasti u BiH, civilnog društva i međunarodnih organizacija, koje su, između ostalog, i pozdravili incijativu kreiranja ovakvog zakonodavnog okvira za strateško planiranje razvoja.

Prednacrt zakona i dokument javne politike dostupni su javnosti na internet stranici Federalnog ministarstva pravde.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više