11.11.2016.

Početak Projekta strateško planiranje i donošenje javnih politika - faza II (SPPD II)

Dana 11.11.2016 godine održana je početna konferencija na kojoj je predstavljen projekat sa ciljevima i ključnim aktivnostima, uz učešće predstavnika  Vijeća ministara BiH, Vlada FBiH, RS i BD. Projekat strateško planiranje i donošenje javnih politika predstavlja nastavak istoimenog projekta koji je bio implementiran u periodu 2009. – 2011.  godine.

Cilj projekta je unapređenje sistema strateškog planiranja, donošenja javnih politika kao i unapređenje javnih finasija,  u skladu sa strateškim opredjeljenjima reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Projekat će se implementirati na nivou BiH, entiteta i BD. U Federaciji Bosne i Hercegovine će biti uključeno svih 16 ministarstava, Generalni sekretarijat Vlade FBiH i Federalni zavod za programiranje razvoja.

Predviđeno je da Projekat traje do novembra 2018. godine, a finansirat će se iz Fonda za reformu javne uprave.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više