20.10.2016.

Razgovor o Uredbi o metodologiji za planiranje i izvještavanje

Uredba o metodologiji za planiranje, praćenje i izvještavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine bila je 20. oktobra ove godine predmet razgovora predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja i predstavnika nevladinih organizacija – UNDP (Marina Dimova, Muamer Obarčanin i Amela Gačanović Tutnjević) i USAID (Almedina Šuvalija), a putem skypa učestvovala je i Dinka Bujas, ekspertica za strateško planiranje iz Republike Hrvatske.

Na sastanku je zaključeno da je mnogo lakše dopuniti i unaprijediti postojeću Uredbu, te da je nepotrebno raditi novu. Iznesene su i dileme da li u Uredbi precizirati specifičnosti svakog nivoa vlasti, ili propisati ono što je zajedničko za sve nivoe vlasti u FBiH, a specifičnosti ostaviti da se propisuju posebnim aktima svakog nivoa vlasti.

Dogovoreno je da se u narednom periodu razmotre sve sugestije i komentari i da se Nacrt uredbe kompletira kao polazna osnova za otvaranje dijaloga o ovom dokumentu sa kantonalnim i lokalnim akterima, a to podrazumijeva da se Uredba, uz korišćenje najboljih predloženih rješenja i zakonskih procedura, učini što funkcionalnijom, sadržajnijom i kvalitetnijom.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više