20.10.2016.

Razgovor o Uredbi o metodologiji za planiranje i izvještavanje

Uredba o metodologiji za planiranje, praćenje i izvještavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine bila je 20. oktobra ove godine predmet razgovora predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja i predstavnika nevladinih organizacija – UNDP (Marina Dimova, Muamer Obarčanin i Amela Gačanović Tutnjević) i USAID (Almedina Šuvalija), a putem skypa učestvovala je i Dinka Bujas, ekspertica za strateško planiranje iz Republike Hrvatske.

Na sastanku je zaključeno da je mnogo lakše dopuniti i unaprijediti postojeću Uredbu, te da je nepotrebno raditi novu. Iznesene su i dileme da li u Uredbi precizirati specifičnosti svakog nivoa vlasti, ili propisati ono što je zajedničko za sve nivoe vlasti u FBiH, a specifičnosti ostaviti da se propisuju posebnim aktima svakog nivoa vlasti.

Dogovoreno je da se u narednom periodu razmotre sve sugestije i komentari i da se Nacrt uredbe kompletira kao polazna osnova za otvaranje dijaloga o ovom dokumentu sa kantonalnim i lokalnim akterima, a to podrazumijeva da se Uredba, uz korišćenje najboljih predloženih rješenja i zakonskih procedura, učini što funkcionalnijom, sadržajnijom i kvalitetnijom.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više