13.10.2016.

Nastavak izgradnje sistema strateškog planiranja u FBiH

Dana 13. oktobra ove godine, Radna grupa za harmonizaciju strateškog planiranja u Federaciji Bosne i Hercegovine je nastavila rad u proširenom sastavu. Cilj nastavka rada je dalja vertikalna  i horizontalna integracija procesa strateškog planiranja. Članovi radne grupe su, pored Federalnog zavoda za programiranje razvoja i partnera iz UNDP Projekta lokalnog integirsanog razvoja, i predstavnici federalnih ministarstava, te kantonalnih vlada i predstavnika jedinica lokalne samouprave.

 Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora FZZPR je na početku sastanka predstavio ključne elemente Prednacrta zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem, iz kojeg proizilazi 5 podzakonskih akata (metodologija)  koje je  potrebno izraditi u narednom periodu, a posebno podcrtavajući pitanje metodologije za za izradu strateških dokumenata u FBiH. Elemente sistema planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji BiH  je predstavila  Aida Laković Hošo, a generalnu strukturu metodologije za planiranje Marina Dimova iz UNDP-a.

Nakon uvodnih izlaganja, radionica je nastavljena radom u radnim grupama, na kojima je akcenat bio na pitanjima sadržaja svih strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine, hijerarhije ciljeva i međusobne vertikalne povezanosti. Na kraju je definisan okvirni koncept, obuhvat, sadržaj i specifičnosti na kojima će se zasnivati Uredba o metodologiji izrade strateških dokumenata, u skladu sa okvirom postavljenim Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH.

 

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više