21.09.2016.

Upravljanje projektnim ciklusom

U dane 21. i 22. septembra održan je prvi od tri modula za upravljanje projektnim ciklusom (PCM) koji je organizovan od strane Projekta lokalnog integrisanog razvoja,  sa ciljem jačanja kapaciteta kantonalnih vlada i institucija koje se bave razvojnim planiranjem kako bi se usvojila znanja i vještine u upravljanju svim fazama projektnog ciklusa. Pored ovog  modula (dvodnevna radionica) , planirano je da se održe još dva modula u oktobru i novembru 2016 godine.

Trening je usmjeren prema efektivnoj implementaciji kantonalnih razvojnih strategija kroz dizajniranje konkretnih projekata koji su definisani razvojnim strategijama sa fokusom na praktičan rad i razradu projektnih ideja.

Na kraju trećeg modula će se izabrati  nekoliko najboljih projektnih prijedloga koji će se dalje razrađivati kroz mentorski rad, kako bi isti  bili spremni za apliciranje na IPA II fondove.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više