21.09.2016.

Upravljanje projektnim ciklusom

U dane 21. i 22. septembra održan je prvi od tri modula za upravljanje projektnim ciklusom (PCM) koji je organizovan od strane Projekta lokalnog integrisanog razvoja,  sa ciljem jačanja kapaciteta kantonalnih vlada i institucija koje se bave razvojnim planiranjem kako bi se usvojila znanja i vještine u upravljanju svim fazama projektnog ciklusa. Pored ovog  modula (dvodnevna radionica) , planirano je da se održe još dva modula u oktobru i novembru 2016 godine.

Trening je usmjeren prema efektivnoj implementaciji kantonalnih razvojnih strategija kroz dizajniranje konkretnih projekata koji su definisani razvojnim strategijama sa fokusom na praktičan rad i razradu projektnih ideja.

Na kraju trećeg modula će se izabrati  nekoliko najboljih projektnih prijedloga koji će se dalje razrađivati kroz mentorski rad, kako bi isti  bili spremni za apliciranje na IPA II fondove.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više