Registracija

Osnovni podaci

Ime
Prezime
   
Stepen obrazovanja
Godina rođenja
Spol
   
Članstvo u udruženjima

Kontakt podaci

Država u kojoj živite
Grad u kojem živite
Grad u kojem radite
   
Telefon/mobitel
Email adresa
Alternativna email adresa
Skype

Polja stručnosti

Šire područje expertize
Uže područje expertize
   
Spremnost na volonterski rad
Očekivana min. dnevnica

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više