Registracija

Osnovni podaci

Ime
Prezime
   
Stepen obrazovanja
Godina rođenja
Spol
   
Članstvo u udruženjima

Kontakt podaci

Država u kojoj živite
Grad u kojem živite
Grad u kojem radite
   
Telefon/mobitel
Email adresa
Alternativna email adresa
Skype

Polja stručnosti

Šire područje expertize
Uže područje expertize
   
Spremnost na volonterski rad
Očekivana min. dnevnica

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više