Aktuelno

 • 24.02.2017.

  Početak implementacije SPPD II projekta na nivou Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

  23. i 24. februara 2017. godine u Konjicu je održana početna radionica na kojoj su detaljno predstavljeni Projekat strateško planiranje i donošenje javnih politika - faza II (SPPD II) i zadaci koji će se implementirati u narednom periodu. Održan je prvi modul obuka.

 • 16.12.2016.

  Treći radni sastanak Mreže kantonalnih praktičara u oblasti upravljanja razvojem

  U periodu od 14. do 16. decembra 2016 godine, u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja i UNDP Projekta lokalnog integrisanog razvoja ILDP, u Kupresu je održan radni sastanak praktičara koji se bave planiranjem, sa ciljem razmjene dobrih praksi i iskustava u sistemu razvojnog planiranja i implementacije strategija razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na radionici su učestvovali praktičari za planiranje razvoja iz kantona, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, ...

 • 16.11.2016.

  Konsultacije sa praktičarima iz jedinica lokalne samouprave i kantona

  Dana 16.11.2016. godine održan je radno konsultativni sastanak sa praktičarima koji se bave strateškim i operativnim planiranjem u jedinicama lokalne samouprave i kantonima kao i sa predstavnicima međunarodnih institucija (UNDP i USAID/Projekat jačanja vlasti i procesa u BiH). Radni sastanak  je vodila  Dinka Bujas ekspertica za strateško planiranje iz Republike Hrvatske.

 • 11.11.2016.

  Početak Projekta strateško planiranje i donošenje javnih politika - faza II (SPPD II)

  Dana 11.11.2016 godine održana je početna konferencija na kojoj je predstavljen projekat sa ciljevima i ključnim aktivnostima, uz učešće predstavnika  Vijeća ministara BiH, Vlada FBiH, RS i BD. Projekat strateško planiranje i donošenje javnih politika predstavlja nastavak istoimenog projekta koji je bio implementiran u periodu 2009. – 2011.  godine.

 • 10.11.2016.

  Nastavak izrade Programa ekonomskih reformi

  U periodu od 08. - 10. novembra 2016. godine održana je radionica koju je vodio prof. dr. Anto Bajo, ekspert iz Republike Hrvatske. Na radionici su bili prisutni koordinatori za izradu Programa ekonomskih reformi ispred  Vijeća ministara BiH (Direkcija za ekonomsko planiranje kao i koordinator ispred  Vlade FBiH (Federalni zavod za programiranje razvoja), te predstavnici 8 federalnih ministarstava i to:

Projekti

 • Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) – II Faza

  I Faza Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) započeta je 2008. godine, a implementacija je trajala 3,5 godine. Kroz ovu fazu ILDP-a je usaglašen, i u praksi primijenjen, jedinstven koncept integriranog i participatornog planiranja lokalnog razvoja.

 • Jačanje institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini

  Kao potencijalni kandidat za članstvo u EU, Bosna i Hercegovina se obavezala na provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je potpisan u junu 2008. godine. Iako EU daje smjernice domaćim vlastima o prioritetnim reformama u sklopu evropskog partnerstva, odgovornost za ispunjavanje političkih kriterija, postavljenih od strane EU leži na Bosni i Hercegovini.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više