Aktuelno

 • 18.05.2018.

  Radna verzija podzakonskih akata vezanih za Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine - poziv svim zainteresovanima da daju svoje mišljenje, sugestije, prijedloge ili primjedbe

  U Federaciji Bosne i Hercegovine, u maju 2017. godine stupio je na snagu Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 32/17).

 • 14.07.2017.

  Usaglašavanje pitanja iz Upitnika Evropske unije

  Dana 14.7. ove godine, u Sarajevu je održana prva sjednica Radne grupe za ekonomske kriterije kojom u narednih 6 mjeseci predsjedava predstavnik Federalnog zavoda za programiranje razvoja. Sastanak je iskorišten za konstituisanje radne grupe kao i dogovor oko tehničkih detalja i rokova za usaglašavanje 74 pitanja iz upitnika koja se odnose na ekonomske kriterije. Zadatak  radne grupe je zaključiti tehničku finalizaciju odgovora koja podrazumijeva objedinjavanje doprinosa svih nivoa vlasti ...

 • 19.06.2017.

  U Vladi Posavske županije održana prezentacija Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH

  U organizaciji Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Posavskog kantona dana 19.06. 2017. godine u prostorijama Vlade Posavskog kantona u Orašju održana je prezentacija nedavno usvojenog Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, koju su održali Alma Kobašlija (Federalno ministarstvo pravde) i Nijaz Avdukić (Federalni zavod za programiranje razvoja). Prezentaciju su pratili predstavnici ministarstva u Vladi Posavske županije i općina Županije Posavske, te ...

 • 16.06.2017.

  Održan drugi modul obuka SPPD II projekta u oblasti strateškog planiranja

  U periodu 15. - 16. juna 2017. godine u Sarajevu je održan drugi modul obuka sa predstavnicima federalnih ministarstava koji se odnosio na analizu unutrašnjeg i vanjskog okruženja ministarstva. U toku obuke je predstavljena teorijska i praktična primjena analitičkih alata kao što su SWOT analiza (u kombinaciji sa PESTLE), kao i TOWS matrica koja predstavlja dobar alat za definisanje strateških fokusa i opcija. Nakon ove obuke, u narednom periodu će se održavati mentorski sastanci ...

 • 14.06.2017.

  Prezentiran Zakon u Goraždu

  Dana 14.06.2017. godine održan je zajednički sastanak članova Kantonalnog odbora za razvoj BPK-a i predstavnika UNDP-a BiH i Federalnog zavoda za programiranje razvoja na kojem je prezentiran nedavno usvojeni Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju u FBiH. Sastanku su prisustvovali i premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković, gradonačelnik Grada Goražda Muhamed Ramović, načelnik Općine Pale u FBiH Asim Zec, te predstavnici općine Foča u FBiH s ciljem upoznavanja ...

Projekti

 • Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) – II Faza

  I Faza Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) započeta je 2008. godine, a implementacija je trajala 3,5 godine. Kroz ovu fazu ILDP-a je usaglašen, i u praksi primijenjen, jedinstven koncept integriranog i participatornog planiranja lokalnog razvoja.

 • Jačanje institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini

  Kao potencijalni kandidat za članstvo u EU, Bosna i Hercegovina se obavezala na provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je potpisan u junu 2008. godine. Iako EU daje smjernice domaćim vlastima o prioritetnim reformama u sklopu evropskog partnerstva, odgovornost za ispunjavanje političkih kriterija, postavljenih od strane EU leži na Bosni i Hercegovini.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više