Aktuelno

 • 03.12.2018.

  Održana je radionica na kojoj je predstavljena Metodologija za izračun indeksa razvijenosti JLS i kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine

  U Sarajevu dana 03.12.2018. godine, Federalni zavod za programiranje razvoja u saradnji sa Projektom lokalnog integrisanog razvoja (ILDP), zajedničkim projektom Vlade Švicarske i UNDP u Bosni i Hercegovini, predstavio je Metodologiju za izračun indeksa razvijenosti na nivou jedinica lokalne samouprave i kantona u Federaciji. Dokument koji je predstavljen ,  uz ciljeve i analizu, sadrži   pregled praksi iz okruženja kao i prijedlog nove metodologije.

 • 27.11.2018.

  Održan drugi sastanak Zajednice praktičara za dugoročno planiranje u Bosni i Hercegovini

  Sarajevo, 27.11.2018. godine – održan je drugi sastanak Zajednice praktičara za dugoročno/sektorsko planiranje. Ova zajednica  ima za cilj razmjenu iskustava iz oblasti dugoročnog/sektorskog planiranja u Bosni i Hercegovini, te realizaciju preporuka Evropske komisije, vezano za izradu metodologije za dugoročno planiranje i razvoj sektorskih strategija.

 • 23.11.2018.

  Završna konferencija SPPD II projekta

  Sarajevo, 23.11.2018. godine –  održana je završna konferencija projekta “Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika” – faza II (SPPD II).   Projekt se implementirao od maja 2016. godine do novembra 2018. godine i direktno je  doprinio realizaciji Strategije za reformu javne uprave BiH, u oblasti strateškog planiranja, koordinacije i razvoja politika na državnom, entitetskim i nivou Brčko distrikta, nadograđujući se na postignuća i lekcije ...

 • 05.11.2018.

  Drugi sastanak putem video linka Mreže kantonalnih praktičara u FBiH

  Danas, 5.11.2018. godine, putem video-linka, održan je drugi sastanak Mreže kantonalnih praktičara u segmentu upravljanja razvojem. Ovakva vrsta sastanaka je rezultat inicijative da praktičari u oblasti upravljanja razvojem svoja iskustva razmjenjuju, pored već redovitih polugodišnjih okupljanja, i na ovaj jednostavan i efikasan način.

 • 28.09.2018.

  Održan prvi “virtuelni sastanak” Mreže kantonalnih praktičara u FBiH

  U petak, 28. septembra 2018. godine, u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja i UNDP Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) održan je prvi on-line sastanak praktičara, sa ciljem pregleda trenutnog stanja po kantonima u pogledu razvojnog planiranja.

Projekti

 • Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) – II Faza

  I Faza Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) započeta je 2008. godine, a implementacija je trajala 3,5 godine. Kroz ovu fazu ILDP-a je usaglašen, i u praksi primijenjen, jedinstven koncept integriranog i participatornog planiranja lokalnog razvoja.

 • Jačanje institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini

  Kao potencijalni kandidat za članstvo u EU, Bosna i Hercegovina se obavezala na provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je potpisan u junu 2008. godine. Iako EU daje smjernice domaćim vlastima o prioritetnim reformama u sklopu evropskog partnerstva, odgovornost za ispunjavanje političkih kriterija, postavljenih od strane EU leži na Bosni i Hercegovini.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više