Aktuelno


  Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/fzzprgov/public_html/inc/home.php on line 19
 • 22.09.2016.

  Unapređenje sistema planiranja i izvještavanja federalnih i kantonalnih institucija

  Izrada trogodišnjih i godišnjih planova rada i izvještaja u ministarstvima i institucijama Federacije Bosne i Hercegovine i njihovo buduće usklađivanje sa Zakonom o planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, te uredbama koje regulišu pitanja planiranja i izvještavanja, kao  i evaluaciju i monitoring, bila je tema razgovora predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja, UNDP-a, Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH i Ministarstva pravde Federacije BiH,   ...


 • Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/fzzprgov/public_html/inc/home.php on line 19
 • 21.09.2016.

  Upravljanje projektnim ciklusom

  U dane 21. i 22. septembra održan je prvi od tri modula za upravljanje projektnim ciklusom (PCM) koji je organizovan od strane Projekta lokalnog integrisanog razvoja,  sa ciljem jačanja kapaciteta kantonalnih vlada i institucija koje se bave razvojnim planiranjem kako bi se usvojila znanja i vještine u upravljanju svim fazama projektnog ciklusa. Pored ovog  modula (dvodnevna radionica) , planirano je da se održe još dva modula u oktobru i novembru 2016 godine.


 • Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/fzzprgov/public_html/inc/home.php on line 19
 • 20.09.2016.

  Održan radni sastanak implementacionih timova i Projekta jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj javnih politika- faza II (SPPD II)

  Projekat se finanasira iz Fonda za reformu javne uprave i implementiraće se naredne dvije godine na nivou institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta. Ovaj projekat je nastavak projekta SPPD I koji se implementirao u periodu 2009. – 2011. godine.


 • Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/fzzprgov/public_html/inc/home.php on line 19
 • 16.09.2016.

  Aktivnosti Zavoda na izradi ERP-a

  Dana 16.09.2016. godine, Vlada FBIH je usvojila informaciju i zaključke predložene od strane Federalog zavoda za programiranje razvoja, u vezi sa izradom dokumenta Program ekonomskih reformi FBiH 2017. – 2019. koji će poslužiti za izradu Programa ekonomskih reformi BiH (ERP) 2017. – 2019. godina.


 • Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/fzzprgov/public_html/inc/home.php on line 19
 • 03.09.2016.

  Program ekonomskih reformi (ERP) 2017. – 2019.

  1. i 2. septembra 2016. godne pomoćnik direktora Zavoda, i od strane Vlade FBIH imenovani Koordinator za pripremu Programa ekonosmkih reformi, Rijad Kovač boravio je u Briselu na regionalnom TAIEX Seminaru  “Digital economy and Creative Industries”.

Projekti


  Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/fzzprgov/public_html/inc/home.php on line 72
 • Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) – II Faza

  I Faza Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) započeta je 2008. godine, a implementacija je trajala 3,5 godine. Kroz ovu fazu ILDP-a je usaglašen, i u praksi primijenjen, jedinstven koncept integriranog i participatornog planiranja lokalnog razvoja.


 • Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/fzzprgov/public_html/inc/home.php on line 72
 • Jačanje institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini

  Kao potencijalni kandidat za članstvo u EU, Bosna i Hercegovina se obavezala na provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je potpisan u junu 2008. godine. Iako EU daje smjernice domaćim vlastima o prioritetnim reformama u sklopu evropskog partnerstva, odgovornost za ispunjavanje političkih kriterija, postavljenih od strane EU leži na Bosni i Hercegovini.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,5 28,6 28,3 25,6
Stopa nezaposlenosti - administrativna 48,5 48,2 48,1 45,0
GDP u mil. KM 16.150 15.150 15.250 16.850
Inflacija u % 2,0 2,5 3,6 1,2
Najrazvijeniji kanton u FBiH KS KS ZHK ZDK
Prosječna netto plata u FBiH 825 820 819 798
Prirodni priraštaj u FBiH -580 150 -208 -350

Saznaj više