Aktuelno

 • 05.11.2018.

  Drugi sastanak putem video linka Mreže kantonalnih praktičara u FBiH

  Danas, 5.11.2018. godine, putem video-linka, održan je drugi sastanak Mreže kantonalnih praktičara u segmentu upravljanja razvojem. Ovakva vrsta sastanaka je rezultat inicijative da praktičari u oblasti upravljanja razvojem svoja iskustva razmjenjuju, pored već redovitih polugodišnjih okupljanja, i na ovaj jednostavan i efikasan način.

 • 28.09.2018.

  Održan prvi “virtuelni sastanak” Mreže kantonalnih praktičara u FBiH

  U petak, 28. septembra 2018. godine, u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja i UNDP Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) održan je prvi on-line sastanak praktičara, sa ciljem pregleda trenutnog stanja po kantonima u pogledu razvojnog planiranja.

 • 06.07.2018.

  Održan IV modul radionica u okvriu SPPD II projekta

  U Mostaru je 05. i 06. jula održan Modul IV Srednjoročno/trogodišnje i godišnje akciono planiranje u ministarstvima i institucijama FBiH. Ovaj modul ima za cilj upoznavanje sa ulogom i značajem srednjoročnog/trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, definisanje nacrta srednjoročnog/trogodišnjeg plana institucija, te definisanje indikatora i operativnih ciljeva ministarstva.

 • 05.07.2018.

  Održan radni sastanak o uredbama koje proizlaze iz Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem

  Sastanak je održan dana 05. jula 2018. godine u Sarajevu,  u organizaciji Federalnog zavoda za programirnaje razvoja i Federalnog ministarstva finansija, uz podršku Projekta integrisanog lokanog razvoja. 

 • 22.06.2018.

  Održan šesti sastanak Mreže kantonalnih praktičara

   U periodu od 20. do 22. juna 2018. godine, u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja, UNDP Projekta lokalnog integrisanog razvoja ILDP i Vlade Bosansko-podrinskog kantona (BPK), u Goraždu je održan radni sastanak praktičara koji se bave planiranjem, sa ciljem razmjene dobrih praksi i iskustava u sistemu razvojnog planiranja. Na radionici su učestvovali praktičari za planiranje razvoja iz sedam kantona (osim USK, HNK i ZDK), Općine Pale-Prača, Općine Foča ...

Projekti

 • Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) – II Faza

  I Faza Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) započeta je 2008. godine, a implementacija je trajala 3,5 godine. Kroz ovu fazu ILDP-a je usaglašen, i u praksi primijenjen, jedinstven koncept integriranog i participatornog planiranja lokalnog razvoja.

 • Jačanje institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini

  Kao potencijalni kandidat za članstvo u EU, Bosna i Hercegovina se obavezala na provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je potpisan u junu 2008. godine. Iako EU daje smjernice domaćim vlastima o prioritetnim reformama u sklopu evropskog partnerstva, odgovornost za ispunjavanje političkih kriterija, postavljenih od strane EU leži na Bosni i Hercegovini.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više