Aktuelno

 • 15.03.2021.

  Konsultativni sastanak o energijskoj tranziciji

  Sarajevo, 15.03. 2021. – Tokom današnjeg on-line konsultativnog sastanka o modalitetima energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini, usklađenim sa EU regulativom, predstavnik FZZPR-a Nijaz Avdukić je, na poziv Reset Centra, prisutnima prikazao Strategiju razvoja FBiH 2021. - 2027., sa fokusom na prioritet koji se odnosi na energetsku tranziciju.

 • 04.03.2021.

  Sastanak o primjeni Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju

  Sarajevo – 04. mart 2021. godine - Danas je, na inicijativu Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Agencije za državnu službu FBiH, održan zoom sastanak predstavnika ministarstava Vlade Federacije BiH. Tema je bila primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH.

 • 18.02.2021.

  Usvojena Strategija razvoja FBiH 2021. - 2027.

  Na 256. sjednici Vlade FBiH koja je održana 18.02.2021. godine, usvojena je Strategija razvoja FBiH 2021. - 2027.,  i upućena u dalju proceduru usvajanja prema parlamentima FBiH.

 • 14.10.2020.

  Konsultacije o Okviru za realizaciju ciljeva održivog razvoja

  Sarajevo, 14.10. 2020. godine. U Centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, uz poštivanje svih epidemioloških mjera, danas su održane konsultacije sa socio-ekonomskim partnerima o dokumentu "Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini".

 • 01.07.2020.

  Trenutni presjek strateškog planiranja u Federaciji Bosne i Hercegovine

  Predstavnici svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za programiranje razvoja i osoblja Projekta integriranog lokalnog razvoja  održali su sastanak na kojem se razgovaralo o strategijama razvoja.

Projekti

 • Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) – II Faza

  I Faza Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) započeta je 2008. godine, a implementacija je trajala 3,5 godine. Kroz ovu fazu ILDP-a je usaglašen, i u praksi primijenjen, jedinstven koncept integriranog i participatornog planiranja lokalnog razvoja.

 • Jačanje institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini

  Kao potencijalni kandidat za članstvo u EU, Bosna i Hercegovina se obavezala na provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je potpisan u junu 2008. godine. Iako EU daje smjernice domaćim vlastima o prioritetnim reformama u sklopu evropskog partnerstva, odgovornost za ispunjavanje političkih kriterija, postavljenih od strane EU leži na Bosni i Hercegovini.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više