Aktuelno

 • 20.10.2016.

  Razgovor o Uredbi o metodologiji za planiranje i izvještavanje

  Uredba o metodologiji za planiranje, praćenje i izvještavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine bila je 20. oktobra ove godine predmet razgovora predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja i predstavnika nevladinih organizacija – UNDP (Marina Dimova, Muamer Obarčanin i Amela Gačanović Tutnjević) i USAID (Almedina Šuvalija), a putem skypa učestvovala je i Dinka Bujas, ekspertica za strateško planiranje iz Republike Hrvatske.

 • 18.10.2016.

  Razgovori o ekonomskim reformama

  Kvalitetno pripremljeni godišnji i trogodišnji planovi rada ministarstava u Federaciji Bosne i Hercegovine, preduslov su kvalitetnih ekonomskih reformi u FBiH – rečeno je na sastancima predstavnika jednog broja ministarstava FBiH i Federalnog zavoda za programiranje razvoja, koji su 17. i 18. oktobra održani u funkciji pripreme Programa ekonomskih reformi (ERP) 2017. - 2019., kao najznačajnijeg dokumenta u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Prvi sastanak je ...

 • 13.10.2016.

  Nastavak izgradnje sistema strateškog planiranja u FBiH

  Dana 13. oktobra ove godine, Radna grupa za harmonizaciju strateškog planiranja u Federaciji Bosne i Hercegovine je nastavila rad u proširenom sastavu. Cilj nastavka rada je dalja vertikalna  i horizontalna integracija procesa strateškog planiranja. Članovi radne grupe su, pored Federalnog zavoda za programiranje razvoja i partnera iz UNDP Projekta lokalnog integirsanog razvoja, i predstavnici federalnih ministarstava, te kantonalnih vlada i predstavnika jedinica lokalne samouprave.

 • 27.09.2016.

  Definiranje ključnih pravaca faze konsolidacije Projekta lokalnog integrisanog razvoja u periodu 2017 – 2021

  Danas je u Sarajevu održana radionica koju je organizovao UNDP BiH sa ciljem definisanja ključnih koraka posljednje faze Projekta lokalnog integrisanog razvoja kojeg finansira Švicarska ambasada u Bosni Hercegovini.

 • 22.09.2016.

  Unapređenje sistema planiranja i izvještavanja federalnih i kantonalnih institucija

  Izrada trogodišnjih i godišnjih planova rada i izvještaja u ministarstvima i institucijama Federacije Bosne i Hercegovine i njihovo buduće usklađivanje sa Zakonom o planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, te uredbama koje regulišu pitanja planiranja i izvještavanja, kao  i evaluaciju i monitoring, bila je tema razgovora predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja, UNDP-a, Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH i Ministarstva pravde Federacije BiH,   ...

Projekti


  Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/fzzprgov/public_html/inc/home.php on line 73
 • Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) – II Faza

  I Faza Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) započeta je 2008. godine, a implementacija je trajala 3,5 godine. Kroz ovu fazu ILDP-a je usaglašen, i u praksi primijenjen, jedinstven koncept integriranog i participatornog planiranja lokalnog razvoja.


 • Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/fzzprgov/public_html/inc/home.php on line 73
 • Jačanje institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini

  Kao potencijalni kandidat za članstvo u EU, Bosna i Hercegovina se obavezala na provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je potpisan u junu 2008. godine. Iako EU daje smjernice domaćim vlastima o prioritetnim reformama u sklopu evropskog partnerstva, odgovornost za ispunjavanje političkih kriterija, postavljenih od strane EU leži na Bosni i Hercegovini.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,5 28,6 28,3 25,6
Stopa nezaposlenosti - administrativna 48,5 48,2 48,1 45,0
GDP u mil. KM 16.150 15.150 15.250 16.850
Inflacija u % 2,0 2,5 3,6 1,2
Najrazvijeniji kanton u FBiH KS KS ZHK ZDK
Prosječna netto plata u FBiH 825 820 819 798
Prirodni priraštaj u FBiH -580 150 -208 -350

Saznaj više