Aktuelno

 • 15.05.2017.

  Četvrti sastanak Mreže kantonalnih praktičara u oblasti upravljanja razvojem

  U periodu od 10. do 12. maja 2017. godine, u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja, UNDP Projekta lokalnog integrisanog razvoja ILDP  i Vlade Posavskog kantona, u Orašju je održan radni sastanak praktičara koji se bave planiranjem, sa ciljem razmjene dobrih praksi i iskustava u sistemu razvojnog planiranja, implementacije strategija razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine i realizacije razvojnih projekata.  Na radionici su učestvovali praktičari za planiranje ...

 • 03.05.2017.

  Nastavak mentorskih sastanaka u okviru SPPD II projekta

  Predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja i projekta SPPD II „ Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika-faza 2“ su u prethodnom periodu nastavili održavanje mentorskih sastanaka sa predstavnicima federalnih ministarstava na kojima se razgovara o viziji, misiji i mandatu ministarstava  i institucije, kako bi se isti unaprijedili.

 • 04.04.2017.

  Početak implementacije SPPD II projekta u oblasti razvoja javnih politika

  Dana 03 i 04. aprila, u Konjicu je održana prva radionica u okviru programa stručnog osposobljavanja u oblasti razvoja javnih politika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Program obuka će se realizovati sekvencijalno kroz module (slično kao i u oblasti strateškog planiranja) koji će se organizirati svaka dva mjeseca, od početka 2017. godine do novembra 2018. godine. Između modula će biti organizovano pružanje neposredne mentorske podrške institucijama.

 • 31.03.2017.

  Mentorski sastanci u okviru SPPD II projekta

  Predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja i projekta SPPD II „ Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika-faza 2“ su započeli niz mentorskih sastanaka sa predstavnicima federalnih ministarstava. Sastanci se održavaju u skladu sa planom implementacije ovog projekta. Predviđeno je da se poslije uvodne radionice, za svaki od 5 modula održavaju mentorski sastanci unutar federalnih ministarstva. Na sastancima se razgovara o viziji, misiji i mandatu institucije, ...

 • 28.03.2017.

  Predstavnici FZZPR-a i USAID-a o budućoj saradnji

  Predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja i USAID-a su 28. marta 2017. godine razgovarali o iskustvima, projektima i programima u radu Zavoda, kao i brojnim drugim dokumentima koje ova institucija radi za potrebe Vlade Federacije i drugih institucija.

Projekti

 • Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) – II Faza

  I Faza Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) započeta je 2008. godine, a implementacija je trajala 3,5 godine. Kroz ovu fazu ILDP-a je usaglašen, i u praksi primijenjen, jedinstven koncept integriranog i participatornog planiranja lokalnog razvoja.

 • Jačanje institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini

  Kao potencijalni kandidat za članstvo u EU, Bosna i Hercegovina se obavezala na provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je potpisan u junu 2008. godine. Iako EU daje smjernice domaćim vlastima o prioritetnim reformama u sklopu evropskog partnerstva, odgovornost za ispunjavanje političkih kriterija, postavljenih od strane EU leži na Bosni i Hercegovini.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više