Aktuelno

 • 10.07.2019.

  POZIV fizičkim licima – ekspertima za izražavanje interesa za pružanje konsultantskih usluga Federalnom zavodu za programiranje razvoja

  Stupanjem na snagu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine“ broj 32/17) propisana je obaveza izrade integrisane Strategije razvoja FBiH. U skladu sa odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije BiH, Vlada Federacije BiH je na 156. sjednici održanoj 13.09.2018. godine, donijela Odluku o izradi Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2021. - 2027. čime će planski period u FBiH ...

 • 18.06.2019.

  U Bihaću održan sedmi sastanak Mreže kantonalnih praktičara planiranja razvoja

  Bihać, 17. - 18. juni 2019.  Praktičari za planiranje razvoja iz kantona sastali su se na dvodnevnom sastanku tokom kojeg se razgovaralo o ciljevima održivog razvoja i njhovoj implementaciii u BiH, kao i o razvoju sisitema strateškog planiranja u Unsko-sanskom kantonu, te o modalitetima unaprjeđenja rada kantonalnih jedinica za planiranje razvoja. Organizator sastanka je Federalni zavod za programiranje razvoja, a domaćin je ovoga puta bila Vlada Unsko-sanskog kantona, odnosno tim ...

 • 14.06.2019.

  Konsultacije za izradu Okvira ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

  Sarajevo, 13. - 14. Juna 2019. Radna grupa za sprovođenje ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, uz pomoć UN Projekta "Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja i angažiranje privatnog sektora" koji finansira Vlada Švedske, organizovala je dvodnevnu radionicu za izradu Okvira ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

 • 20.02.2019.

  Prvi sastanak Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. – 2027.

  Sarajevo. 20.02.2019. godine. Nakon što je Vlada Federacije BiH, na 156. sjednici donijela odluku o izradi Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za programiranje razvoja, kao glavni koordinator izrade Strategije, organizovao je prvi sastanak Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije. Ovaj odbor predstavlja najviše savjetodavno i radno tijelo Vlade Federacije BiH u procesu izrade i usaglašavanja strateškog dokumenta. Obzirom da okuplja predstavnike ...

 • 15.02.2019.

  Održan sastanak Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) i Federalnog zavoda za programiranje razvoja (FZZPR)

  Sarajevo, 15.02.2019. godine – održan je uvodni sastanak Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) i predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja (FZZPR), koji ima za cilj razmatranje saradnje i razmjenu iskustava iz oblasti socijalne uključenosti u procesu izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2021. -2027. i realizacije projekta Europske Unije.

Projekti

 • Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) – II Faza

  I Faza Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) započeta je 2008. godine, a implementacija je trajala 3,5 godine. Kroz ovu fazu ILDP-a je usaglašen, i u praksi primijenjen, jedinstven koncept integriranog i participatornog planiranja lokalnog razvoja.

 • Jačanje institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini

  Kao potencijalni kandidat za članstvo u EU, Bosna i Hercegovina se obavezala na provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je potpisan u junu 2008. godine. Iako EU daje smjernice domaćim vlastima o prioritetnim reformama u sklopu evropskog partnerstva, odgovornost za ispunjavanje političkih kriterija, postavljenih od strane EU leži na Bosni i Hercegovini.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više